Test thử Onsite Malaria Pf/Pv Ag Rapid Test (Cassette)

Test thử Onsite Malaria Pf/Pv Ag Rapid Test (Cassette)
26.040₫
Nhà sản xuất California Test Kits (CTK) Biotech Inc.
Mã sản phẩm R0112C