Test thử Onsite Malaria Pf/Pan Rapid Test ( Cassette)

Test thử Onsite Malaria Pf/Pan Rapid Test ( Cassette)
25.000₫
Nhà sản xuất California Test Kits (CTK) Biotech Inc.
Mã sản phẩm R0113C