Test thử Onsite Dengue Ag Rapid Test (Cassette)

Test thử Onsite Dengue Ag Rapid Test (Cassette)
6.500₫
Nhà sản xuất California Test Kits (CTK) Biotech Inc.
Mã sản phẩm R0063C