Test thử Onsite H.Pylori Ab Combo Rapid Test (Cassette)

Test thử Onsite H.Pylori Ab Combo Rapid Test (Cassette)
24.150₫
Nhà sản xuất California Test Kits (CTK) Biotech Inc.
Mã sản phẩm R0191C